Skip to main content

Posts

Showing posts from 2012

നിസ ..ഒരു കണ്ണീര്‍ ഓര്‍മ്മ

നിലാമഴ യി ലേക്ക് .... " മിഴിനീർ കുടംനിറഞ്ഞ് പൊട്ടി കുലംകുത്തിയപ്പോൾ അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ആ പ്രവാഹത്തിൽ താനും ഒലിച്ചുപോകുമെന്ന് "